รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
เลขที่ 232 หมู่ 15 ชุมชนทุ่งสว่าง   ตำบลบุ่ง  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
เบอร์โทรศัพท์ 081 997 1969
Email : chuchaat@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :