สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์สถานศึกษา
        - ภาพหลัก คือต้นกล้า หมายถึง นักเรียนคือต้นกล้าแห่งอนาคต
        - วงกลมใบไม้-ก้านใบ หมายถึง ความรักความห่วงใยที่ครูมีต่อศิษย์
        - ทุ่งนาสีเขียว-พระอาทิตย์ยามเช้า หมายถึง ความอบอุ่น ความสดใส
และหมายถึงสถานศึกษานี้ตั้งอยู่ในเขตชุมชนทุ่งสว่าง
        - สีเขียว-เหลือง หมายถึง สีประจำสถานศึกษา
 
สีประจำสถานศึกษา
          เขียว – เหลือง
          - สีเขียว หมายถึง ความอบอุ่นหนักแน่นมั่นคง และความปลอดภัย
          - สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความสดใสร่าเริง ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติในเชิงสร้างสรรค์ และการกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์