ปฐมวัย

นางสาวเกศราภรณ์ ปรากฎ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวรัชนก คล้ายพงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวฐิติพร ศรีบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวนิติภูมิ ลาภา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3