กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกนกนุช ประทุม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2