กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทร์ธิดา คงไชย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4