กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววชิราภรณ์ วงษ์ทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5