กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเนตรนภา อาริจิตร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3