ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ทวีศิลป์ สีหาโบราณ
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,17:14   อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พงศพัศ มาพงษ์
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,17:12   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พงศพัศ มาพงษ์
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,17:09   อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวซออู้ ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.จันทภา สายสมุทร
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,17:08   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวซอด้วง ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ปัณฑารีย์ บุญสมยา
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,17:05   อ่าน 21 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดเดี่ยวดนตรี SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ศิววงศ์ รุ่งวิทย์
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,17:02   อ่าน 19 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๓
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ปัณฑารีย์ บุญสมยา
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,17:00   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ปัณฑารีย์ บุญสมยา
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,16:54   อ่าน 26 ครั้ง